Aanvragen zorgtoeslag - agenda63liquor's Blog

Aanvragen zorgtoeslag

Posted

Van de economische crisis hebben veel huishoudens last gehad. Er is een zekere kans dat ook u door de crisis minder te besteden heeft. Verder is de regering natuurlijk aan allerlei kanten aan het snijden. Desondanks kunt u gelukkig nog altijd gebruik maken van zorgtoeslag wanneer u aan de voorwaarden voldoet.

Het idee achter zorgtoeslag is dat mensen voor wie de zorgkosten eigenlijk te hoog zijn ook de zorgkosten kunnen blijven betalen. Wel moet worden gezegd dat de toekomst van zorgtoeslag erg onzeker is. Sommigen beweren dat zorgtoeslag er onder andere voor zorgt dat de kosten voor de zorgverzekering hoog worden gehouden.

Maandelijks verheugen veel mensen zich op de uitbetaling. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn er diverse voorwaarden. Zo moet u voor zorgtoeslag minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezig zijn van een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast mogen uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Het maximaal toegestane inkomen en vermogen voor zorgtoeslag worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Wanneer u meer wilt weten over het aanvragen van zorgtoeslag dan is dit filmpje over zorgtoeslag een aanrader. Vraag zorgtoeslag direct aan zodra u denkt dat u binnen de doelgroep valt. Want hoe lang zorgtoeslag nog blijft ontstaan is helaas erg onduidelijk.

blog archive


get in touch

You must login or register in order to get in touch.