Galaxy A9 Pro 2016: Chi n binh b t b i ph n kh c trung cao - europejudge0's Blog

Galaxy A9 Pro 2016: Chi n binh b t b i ph n kh c trung cao

Posted

Galaxy A9 Pro có ki u dáng ch t và b t m t b i nguyên li u khung nhôm m nh m , m t sau ph kính toàn b giúp s n ph m luôn nh m i. Màn hình Full HD r ng n 6 inch v i m t kính cong 2.5D c ng l c (2 m t) cùng nh ng ng vát v a ph i ch y d c nói quanh thân máy t o c giác m m m i nh ng v n khoáng t m h p. Galaxy A9 Pro mang trong mình màn hình có kích t c lên t i 6 inch cùng phân gi i 1080 x 1920 pixels, dùng t m n n Super AMOLED cho b n ch t l ng hi n th t t. Máy có sáng cao giúp b n d dùng ngay c trong i u ki n ánh sáng m nh. bên c nh ó Samsung c ng cung c p cho A9 Pro kính c ng l c Gorilla Glass 4 cùng m t kính cong 2.5D hi n i mang l i cho b n tr i nghi m dùng t t h n. dung l ng RAM l n và dung l ng pin lâu là hai i m v t b c áng l u ý. A9 Pro là mobile Galaxy t m trung tr c tiên c cung c p RAM 4GB, ngang Galaxy S7 và p l ng sony xperia xa Note 5. m t s ho t ng th ng ch kho ng ng n 2/3 dung l ng và ph n tr ng t i 1,5GB, nên làm hài lòng t t ph n nhi u nhu c u dùng i n tho i di ng và em l i s ho t ng m t mà, n nh. Samsung c ng cung c p kèm thêm cho Samsung Galaxy A9 Pro vi x lý b c trung nhanh nh t c a p l ng galaxy a9 pro , Snapdragon 652 v i 4 nhân t c 1,8GHz và 4 nhân t c 1,4 GHz cùng ho Adreno 530. V c b n, tính n ng x lý c a Samsung Galaxy A9 Pro ngang ng a v i các i n tho i cao c p i 2015 nh LG V10, Galaxy S6 hay Note 5, th m chí, tính n ng ho có ph n còn nh nh h n. Samsung Galaxy A9 Pro s h u tham s máy nh n t ng v i máy quay phim chính có phân gi i lên t i 16 megapixel, kh u F/1.9 cùng công ngh ch ng rung quang h c OIS. camera tr c c a máy c ng có phân gi i 8 MPx cùng hi u n ng làm xinh x n da c tích h p s n. V i nh ng gì mà Samsung mô t trong vài n m tr l i ây thì b n có th hoàn toàn v i ch t l ng nh mà camera c a Galaxy A9 Pro mang l i. Galaxy A9 Pro có thi t k cao c p v i r t nhi u ch c n ng t ng, ph n c ng m nh m cùng dung l ng pin siêu m nh ch c ch n s là s ch n l a áng tin c n dành cho khách hàng.

Comments (0)

Add Comment
Comments Options
Sort comments by:

blog archive

get in touch

You must login or register in order to get in touch.